+31 (0)6 31 908 533 info@med4you.nl

Terugblik op november

door | 29nov,2016 | Nieuws

overdenkingen tijdens een heerlijke wandeling 29-11-2016.

Med4You heeft zich vanuit de positie van de patient de afgelopen maand o.a. gefocust op:

·         De nationale infrastructuur. Hoe kunnen we, als voorbeeld het LSP versmelten met de RSO’s (regio’s). Hierover heeft Med4You met verschillende experts en betrokkenen gesproken en gedachten gedeeld.
Hoe gaat het nationale spoor eruit zien (infrastructuur) en welke treinen dienen er over te rijden (content) en waar dienen de stations te staan (architectuur)… dit zijn zo de metaforen die hiervoor gebruikt worden.

·         Med4You heeft zich verdiept in de ontwikkeling/status van de regio’s (RSO’s). Waardoor de nieuwsgierigheid naar de huidige status van de regio initiatieven in midden Nederland, verder zijn aangewakkerd. Inmiddels zijn hiervoor verkennende gesprekken en vervolgafspraken geplant welke zich in december verder zullen ontvouwen.

terugblik-op-novemberWat een heerlijke dag voor een stevige wandeling.
N.a.v. het 2e leveranciers overleg bij VWS (voorgezeten door Erik Gerritsen) staat het ministerie open voor (technische) suggesties vanuit de industrie om te komen tot de nodige patiënten toegang. Med4You heeft zich gepositioneerd als kwartiermaker om technische voorstellen te bundelen. En heeft dit met verschillende stakeholders besproken… begin december kom ik hier, via een nieuwe blog, op terug.

In de gesprekken die ik heb gevoerd is me duidelijk geworden dat er bij partijen nog veel onduidelijkheid bestaat over het MedMij initiatief. Het is van belang dat hier meer duidelijkheid over komt om de technische voorstellen vanuit de Industrie hierop te kunnen aansluiten.

Tevens heeft Med4You zich verder verdiept in de registratie aan de bron waarvan de afgelopen maand het eerste “basis document architectuur” is uitgekomen. Hierin wordt een beeld geschetst van de over de opbouw en implementatie van de Zib’s (zorgbouwstenen). En krijg je een goed beeld van de positionering van de registratie aan de bron. In IHE termen een content filler gepositioneerd in de informatie laag, wat in het centrum ligt van het vijf lagen architectuur model, zoals door Nictiz is beschreven. Te beginnen met de basis registratie (26 bouwblokken).
Naast dat er bij mij nog vragen zijn over bijvoorbeeld een technische handleiding (men heeft het over modelering van databases, bij nader onderzoek wordt men op en neer ge-ping-ponkt tussen verschillende verwijzingen naar weer andere website en naar elkaar, hier is lastig inzicht in te krijgen). Daarnaast zal er nog wel wat helderheid moeten komen over de implementatie en acceptatie hiervan.

visser-hansVisser is op jacht naar een mega snoek (128 cm) hij weet ongeveer waar die zit. en heeft er duidelijk lol in! Hij heet overigens ook Hans…

Med4You heeft in overleg met VWS eerdere voorstellen verder uitgewerkt en heeft dit ook met EZ gedeeld. Med4You heeft als doel om alle partijen met elkaar te verenigen, dus ook tussen de ministeries. Zie deze zelfs als hoofdrolspelers in dit spel.

Med4You werd door Ewout Kramer (Furore) geattendeerd op het Argonaut Project. Zeker interessant om hier even naar te kijken. Het bevestigd o.a. de populariteit van Hl-7 FHIR, wat een doorslaand succes in Amerika lijkt te worden!

nov-teveel-keuzes Herfststorm brengt keuzes… en nu baas? Welke stok wil je?

Kortom veel indrukken opgedaan en kennis vergaard…. bedankt voor je aandacht en zou erg waarderen als je een korte reactie achterlaat.