+31 (0)6 31 908 533 info@med4you.nl

Med4You samen met U?

door | 20jan,2017 | Nieuws

Beste stakeholder,

In de afgelopen maanden heb ik met verschillende van u gesproken over mijn nieuwe initiatief “Med4You”. Dit staat voor de toegang tot medische gegevens voor jou (de patient). Med4You wil als onafhankelijke partij, zonder politieke legacy, zijn kennis, inzichten en ervaring hiervoor inzetten. Vanuit de patient geredeneerd heeft Med4You de ambitie om partijen te verenigen die een rol spelen in de realisatie van de toegang tot- en regie over zijn eigen medische gegevens. Dit zal het ICT-landschap in de komende jaren doen veranderen. Deze veranderingen zullen kansen bieden voor veel partijen. Oplossingen die ontwikkeld zullen worden, dienen aan te sluiten bij de Internationale ICT-standaarden en zullen als voorbeeld fungeren voor andere landen.

Uitgangspunten:

 • Bestaande initiatieven stimuleren/aanpassen.
 • Nieuwe usecases aandragen (prioriteren).
 • De vijf lagen van het architectuurmodel als leidraad nemen.
 • Duidelijkheid verkrijgen over de inhoud en reikwijdte van het MedMij initiatief (communiceren).
 • Input van specialisten coördineren en bundelen.
 • Vanuit de Industrie technische voorstellen coördineren en bundelen.

Hoedanigheid:

 • Projectmanager
 • Verandermanager
 • Programmamanager
 • marketingspecialist
 • ICT-adviseur/regisseur (in het speelveld van internationale medische standaarden).

Doelen:

 • Het samenbrengen van relevante stakeholders.
 • Het samenbrengen van Nederlandse concepten en internationale ontwikkelingen/oplossingen.
 • Het meewerken aan testomgevingen (gericht op de IHE Connectathon).
 • Het succesvol laten verlopen van de IHE Connectathon 2018 in Den Haag.

Resultaten:

 • Plezierige en inspirerende samenwerking tussen de stakeholders.
 • Succesvolle resultaten op de Europese Connectathon.
 • Internationale bekendheid van de resultaten.
 • Grotere bekendheid voor het Nederlandse bedrijfsleven (nationaal en internationaal).
 • Grotere kennis bij alle stakeholders.
 • Verbeterde toegang en regie over medische gegevens voor de patient.

Graag kom ik met u in gesprek om te onderzoeken of ik van toegevoegde waarde kan zijn.

Om u op de hoogte te houden kunt u hier zich aanmelden voor de nieuwsbrief.