+31 (0)6 31 908 533 info@med4you.nl

Normalisatie van de informatietechnologie in het belang van de “Global patient”.

door | 5okt,2016 | Nieuws

Normalisatie van de informatietechnologie in de gezondheidszorg is van belang om patiënten gegevens beter en veiliger te kunnen delen. Om dit te realiseren is er door IHE een proces ontwikkeld wat ook door ISO is overgenomen en beschreven.

Dit proces kent de volgende stappen:

Er wordt een probleem geconstateerd in de uitwisseling van patiënten gegevens.

Het probleem dient te worden beschreven en er wordt gekeken of dit probleem al elders in de Wereld (IHE community) is opgelost en hoe zij dit hebben gedaan.

Als er internationaal een oplossing voor het probleem is ontwikkeld, welke voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen, zal deze worden geïmplementeerd. Dit voorkomt dat er twee keer het wiel wordt uitgevonden of dat er een oplossing wordt gecreëerd die wel zal werken maar niet uitwisselbaar is met andere medische applicaties. Dus als het probleem nog nergens in de Wereld is opgelost, dient de probleemstelling verder te worden uitgewerkt. Deze uitwerking dient inzicht te geven wanneer, waar en waarom dit probleem zich voordoet.

Vanuit het technische comité komen voorstellen om dit probleem op te lossen. Dit kan gewoon hier in Nederland, immers het probleem is hier aan het licht gekomen en uniek in de wereld. De voorgestelde oplossing wordt Internationaal gepubliceerd en voorzien van commentaar.
De uiteindelijke oplossing zal veelal doorspekt zijn met al bestaande standaarden die delen van het probleem al konden invullen (Dicom, Snomed, HL-7, Loinc, etc.). De technische samenhang hiervan wordt beschreven in een handleiding (Integration Statement). Deze statements zijn openbaar en kunnen door software bedrijven in hun systemen worden ingebouwd.

Als de software is voorzien van de oplossing zoals beschreven in de handleiding, dienen de bedrijven hun software oplossingen te testen op zg. Connecthatons. Tijdens deze “Connecting Marathons” worden er door specialisten gekeken of de software voldoet aan de gestelde technische eisen. Deze testevents worden periodiek georganiseerd en dit kan overal ter wereld plaatsvinden doordat er gebruik gemaakt wordt van uniforme testtools. Hierdoor kan de leverancier er ook van uitgaan dat zijn oplossing niet alleen voor de Nederlandse patient zal werken maar ook voor de Global Patient!

De maximale cyclus van probleemstelling tot testevent wordt in de meeste gevallen vastgesteld op 18 maanden.

Animatie van dit proces.

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.