+31 (0)6 31 908 533 info@med4you.nl

Medisch specialisten aan zet!

door | 3mei,2017 | Nieuws

Je hoort vaak vanuit de medische professional dat er nog veel niet deugd aan zijn medische applicatie. Met name het invoeren – en de uitwisseling van medische gegevens krijgt veel kritiek.

Om ICT voor de medische professional echt van toegevoegde waarde te laten zijn is het erg belangrijk dat er uitwisseling tussen systemen (van verschillende leveranciers) mogelijk is. Om uitwisseling te realiseren moet je bedenken dat daarbij verschillende stakeholders betrokken moeten zijn. Hiervoor is er door Nictiz het 5 lagen model ontwikkeld.

Om uitwisseling te realiseren dient er afstemming te zijn over:

1. Infrastructuur software (afspraken over: authenticatie, autorisatie, logging en opslag) en de hardware welke de uitwisseling mogelijk maken (kabels, switchen, servers, etc.).

2. De medische software applicaties dienen met elkaar te kunnen communiceren (gebruik maken van bestaande “Inter” nationale standaarden).

3. De boodschap. Welke informatie dient er over en weer te worden gedeeld. Hier is dus de inhoud (content) van groot belang. Om deze inhoud eenduidig te krijgen is er Snomed ontwikkeld (medisch handelen), ICD ontwikkeld (diagnose) en Loinc (lab gegevens). Dit zijn codestelsels die wereldwijd steeds meer worden omarmd en die in het Engels zijn opgezet. Wat dus nodig is, is dat de overeengekomen medische informatie eenmalig naar het Nederlands vertaald – en gecodeerd moet worden.

4. Gebruikersvriendelijkheid. We kennen in Nederland meer dan 30 verschillende medisch specialismen die op verschillende momenten gegevens gepresenteerd krijgen en op verschillende momenten gegevens zelf zal toevoegen. Essentieel is dat het opmaken van een verslag/bevinding dient te passen bij de werkwijze van de medisch specialist. Dus wat vanuit punt 3 beschikbaar zal komen moet het passen binnen de werkwijze van het specialisme (en type onderzoek).

5. Tussen (zorg) organisaties en patiënten dienen er afspraken te worden gemaakt over de te gebruiken standaarden.

Voor de realisatie van gegevens uitwisseling is bij bovenstaande punten 3 en 4 de dokter aan zet. Ga eens bij de pathologen kijken en laat je inspireren. Daar zie je het resultaat van vele jaren focussen op een verbetering van de Workflow. Nadat dat de pathologen onderling zijn overeengekomen welke informatie “passend” is bij een bepaalt onderzoek/studie, konden er sjablonen worden opgemaakt waarbij de vastgelegde informatie automatisch voorzien wordt van een Snomed code. Waarbij opgemerkt dat naast Snomed er ook gebruik gemaakt wordt van andere medische standaarden zoals HL7 (o.a. werklijst) en Dicom (beeldformaat). Zo zal een patholoog gegevens van patiënten gepresenteerd krijgen die bij de inname van het materiaal via werklijsten aan de patholoog worden gepresenteerd. Na het selecteren van een patient uit een werklijst zal zich op basis van al bekende gegevens (n.a.w. gegevens, type onderzoek, kleuring, etc.) automatisch delen van zijn verslag al zijn ingevuld (hergebruik van gegevens). Tijdens het beoordelen van het materiaal bouwt een patholoog op een gestructureerde manier (via zg. kennisbomen) zijn verslag op en kan hij/zij zelfs met een eenvoudige handeling een essentieel plaatje hieraan toevoegen. Na autorisatie/labelen van het verslag is deze benaderbaar voor patiënten besprekingen en “wetenschappelijk” onderzoek.