+31 (0)6 31 908 533 info@med4you.nl

Leveranciersoverleg met VWS

door | 25okt,2016 | Nieuws

Op 24 oktober vond in Den Haag op het ministerie van VWS het tweede leveranciers overleg plaats. De bijeenkomst werd voorgezeten door Erik Gerritsen (secretaris generaal) en tevens aanwezig vanuit VWS waren Ron Roozendaal (CIO) en Kamal de Bruijn (programma zorgvernieuwing).

Op uitnodiging vanuit VWS waren aanwezig: Epic, Centric, PinkRoccade, Vital Health, zorgdomein, Lable Care, Alegre Sultum, PharmaPartners, verschillende afgevaardigden van de OIZ en Nictiz. Daarbij heeft Med4You.nl ook Chipsoft, Forcare, Porta vita, Ksyos en Synappz uitgenodigd en was daarbij zelf ook aanwezig.

Het was grappig te ervaren dat er tijdens het overleg een kat en muis verhaal zich afspeelde. VWS heeft zoiets van, leveranciers kom maar met een gezamenlijk voorstel en dat wordt dan ook serieus bekeken. Aan de andere kant kwam er vanuit de leveranciers zoiets van, geef ons maar de technische richtlijnen aan waar wij als Industrie aan dienen te voldoen.

Iedereen heeft positief bijgedragen aan het overleg en IHE als oplossingsmodel werd meerdere malen genoemd als de meest kansrijke oplossing om tot elkaar te komen. IHE heeft al een bestaand proces die tot ICT oplossingen leidt en zich al wereldwijd heeft bewezen als oplossingsmodel (zie hiervoor eerdere blogs). Er moet nu gezocht worden naar usecase’s. Concreet is de basis gegevens set zorg genoemd om die via IHE profielen uit te gaan uitwisselen (CDA/CCD). Een mooi begin maar VWS staat open voor andere suggesties.
Het enthousiasme was voelbaar en een mooie bijkomstigheid is dat in 2018 in Nederland de IHE Connectathon georganiseerd gaat worden. Een prachtige gelegenheid om aan de rest van de wereld te laten zien waar Nederland dan staat.

Geweldig! Niet alleen voor onze industrie, overheden maar ook voor de “Global Patient”!