+31 (0)6 31 908 533 info@med4you.nl

Het ontstaan van Med4You.nl

door | 30sep,2016 | Nieuws

Het idee voor de oprichting van Med4You.nl is ontstaan doordat ik het afgelopen jaar werd geconfronteerd met mijn eigen gezondheidstoestand en die van mijn dementerende moeder. Medische gegevens die werden opgebouwd in verschillende medische centra bleken niet met elkaar uitwisselbaar te zijn en moesten soms worden overgedaan of er moesten nieuwe afspraken worden gemaakt zodat de gegevens door de behandelend arts opgevraagd konden worden. Kostbaar, tijdrovend en vaak onnodig!

Ook ken ik de “wereld” van de zorg ICT en zie vele initiatieven die worden ontwikkeld in het kader van medische app(licatie)s. Vanuit de leveranciers is er behoefte aan afspraken waardoor de ontwikkelingen van de applicaties meer toekomstvast worden.

Tijdens de eHealth week afgelopen juni in Amsterdam is dit nog verder versterkt. In het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese commissie heeft het ministerie van volksgezondheid en sport (VWS) in de beurs van Berlage de eHealth week georganiseerd. Tijdens deze week heeft Nederland aan de rest van Europa laten zien waar wij op het gebied van eHealth staan.
Verschillende initiatieven op het gebeid van eHealth werden aan de bezoekers gepresenteerd. Het aanbod van oplossingen waren er vele en heel divers.

Leveranciers van de verschillende ICT systemen/-oplossingen werden op een voetstuk geplaats. De leveranciers presenteerden hun initiatieven en waren vanzelfsprekend trots op wat zij zoal hadden gemaakt! Maar op de vraag over uitwisseling met andere systemen bleken zij vaak overtuigd van hun eigen schaalbaarheid en hierin is dus geen uitwisseling nodig.

Wat o.a. ook door Dr Jan A. Hazelzet, kinderarts en ‘CMIO’ (Erasmus) werd opgemerkt, is dat hierdoor de fragmentatie van medische gegevens enorm is toegenomen. Gegevens komen in verschillende silo’s echter van onderlinge uitwisselbaarheid van deze gegevens was geen sprake. Dit heb ik aan de lijve ondervonden en wil mijn kennis en ervaring inzetten om deze silo’s met elkaar te verbinden.