+31 (0)6 31 908 533 info@med4you.nl

Concept Nictiz nationale ict infrastructuur

door | 13dec,2016 | Nieuws

Als voorbereiding op het informatie beraad (Den Haag min VWS 12-12-2016), heb ik o.a. het concept verslag van Nictiz gelezen wat gaat over de nationale zorg infrastructuren (25 nov door J. Duivenboden).
Tijdens het lezen van dit onderzoek kreeg ik een beetje het gevoel dat hier een boer zijn eigen koeien aan het keuren is. Zo worden er verschillende collega’s binnen Nictiz aangehaald, waarvan uitspraken zijn geciteerd. Daarbij viel het me op dat de citaten niet onderhouden zijn en verschillende uitgangspunten aangepast hadden moeten worden (zijn achterhaald). Daarnaast mis ik de spiegeling aan (internationale) initiatieven die gebruik maken van standaarden en – de visie vanuit de patient.

Nictiz stelt in het onderzoek o.a. dat er meerdere infrastructuren niet concurrerend aan elkaar zijn en dat de verschillende infrastructuren naast elkaar zullen blijven bestaan. Daarbij valt het op dat m.n. het LSP meerdere malen wordt genoemd. Als we daarbij bedenken dat het LSP technisch is gebaseerd op de AORTA architectuur wat ooit was ontstaan en bedacht (door Nictiz) t.b.v. het nationale EPD wat in 2011 door de 1e kamer is afgeschoten en dat de direct betrokkenden (VzVz) nog steeds een innige band met Nictiz hebben, baart me dat zorgen.
In het rapport wordt zeer summier verwezen naar XDS en XUA en wordt er een keer het BPPC profiel aangehaald. Terwijl mijn overtuiging is dat wij in Nederland moeten sturen op een samensmelting van het LSP en de regio’s die middels IHE profielen zijn ingericht. Dit is mogelijk, schept duidelijkheid, voorkomt een Lock-in en zal meer toekomst vast zijn.

Ik ben het ermee eens dat er verschillende infrastructuren zullen blijven bestaan. Om het geheel enigszins handelbaar te houden, zouden we bijvoorbeeld de verschillende infrastructuren op basis van functie kunnen indelen. Hierin zou ik me goed kunnen voorstellen dat je onderstaande categorieën als leidraad neemt:
·         Medisch A (relevante t.b.v. de patient)
·         Medisch B (relevant t.b.v. de behandelaar)
·         Administratief (declaratie/facturatie)
·         Onderzoek

Mijn suggestie zou dan zijn om standaardisatie (gebaseerd op IHE profielen) te focussen op categorie Medisch A (waarbij Medisch B voor een belangrijk deel zal meeliften en deze visie, door meer gestructureerde data input en het gebruik van standaarden, ook positief zal bijdragen aan administratie last en voor het doen van onderzoek).

Laten we nu vanuit de “global” patient, om ons heen kijken en meer open staan voor internationale usecases. Waarin we ook vanuit Nederland daarin ook zelf initiatief kunnen nemen! Wij zijn een landje met ongeveer 17 miljoen inwoners en daar is besloten dat de patient vanaf 2020 de regie over zijn eigen gezondheidsomgeving moet krijgen. Daar wil je een uniforme basis als infrastructuur en is het belangrijk om daar je visie op te richten.

Als je deze visie loslaat op het overzicht, (beschreven op pag. 20 van het concept onderzoek  van 25 sept. J. Duivenboden zie bijlagen) wat door IHE profielen kan worden gefaciliteerd, zal je concluderen dat het gebruik van IHE profielen de meeste mogelijkheden biedt.

We hebben niets aan het vasthouden aan legacy vanuit het verleden maar moeten ons te richten op de meest voor de hand liggende oplossing welke gebaseerd is op internationale standaarden en bewezen technologie. En dat bestaat!! Hierover heb ik eerder gepubliceerd.

Previous article

Terugblik op november

Next article

Med4You samen met U?