+31 (0)6 31 908 533 info@med4you.nl

Burger moet de regie nemen!

door | 5sep,2017 | Nieuws

Afgelopen jaar heb ik me vanuit de visie van de patiënt/cliënt (burger) gefocust op de vraag hoe krijg ik toegang en regie op mijn eigen medische gegevens.

Op basis van mijn kennis (opgedaan binnen de industrie, koepels, overheden en standaardisatie-organisaties) ben ik adviseur voor verschillende partijen (ministeries, koepels en industrie). Zo heb ik input gegeven aan het zogenaamde leveranciersoverleg, geïnitieerd vanuit het Informatieberaad (ministerie van VWS) onder voorzitterschap van Erik Gerritsen (SG). Dit orgaan geeft sturing aan de vorming van een duurzame ICT-omgeving. Een omgeving die de mogelijkheid moet creëren om de burger op een eenvoudige en veilige manier toegang te verlenen tot zijn eigen medische informatie. En hem hiermee de regie in eigen hand te geven.

In mijn rol van intermediair tussen het bedrijfsleven en de overheid geef ik mede inhoud aan overleggen tussen het Informatieberaad en ICT-leveranciers en heb ik mij verdiept in mogelijke oplossingsmodellen en deze afgezet tegen de richting waarin het Informatieberaad stuurt.

Door mijn rol ben ik ervan overtuigd geraakt, dat Nederland door de vele ‘koninkrijkjes’ – zowel vanuit de politiek (ministerie van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Volksgezondheid Welzijn en Sport) als vanuit het bedrijfsleven (veel systemen zijn diep geworteld binnen de organisaties/klantengroepen en zijn moeilijk te vervangen) – nog ver afzit van het door mij beoogde model. Deze ‘koninkrijkjes’ worden vaak ommuurd door gebrek aan de juiste kennis en/of economische motieven.

Natuurlijk zijn er in Nederland veel goed bedoelde initiatieven die het uitwisselen van medische gegevens faciliteren. Zo ontstaan (en ontstonden) er diverse (regionale) samenwerkingsverbanden en worden portals ontwikkeld waarop patiënten hun gegevens kunnen aanbieden en beheren. Hier wordt veel geld en tijd in geïnvesteerd. Vaak levert het een werkende oplossing op. We zien het echter vaak gebeuren, dat initiatieven stranden omdat het gebruik niet van de grond komt. Of de initiatieven eindigen na een (succesvolle) pilotfase omdat structurele financiering niet van de grond is gekomen of dat de ontwikkelde oplossing niet te integreren bleek binnen de workflow van de medisch professional en/of binnen het systeem waarmee deze zijn dagelijks mee werkt.

Hiermee wil ik niet beweren, dat alle input voor niets is geweest en dat de initiatieven vooraf al tot mislukken voorbestemd waren. Zo zijn er initiatieven die zeker gestimuleerd dienen te worden en meer aandacht verdienen dan ze momenteel krijgen. Essentieel is, dat er op basis van kennis en visie op het gebied van zorg informatie gestreefd moet worden naar een gezamenlijke focus, waarbij investeringen breder worden ingezet en hierdoor duurzamer zijn. Tot nu toe lijken veel initiatieven schoten uit de heup, waar geen overall visie achter zit. Met als gevolg dat er veel geld en tijd niet duurzaam worden uitgegeven.

Naar mijn mening moet er een nieuwe organisatie (stichting) komen die zonder legacy gaat werken aan een Plan van Aanpak (vergelijkbaar met het Sequoia initiatief wat in de Verenigde Staten is opgericht). Met de focus op de huidige initiatieven/samenwerkingsverbanden, software systemen en het beleid met als doel deze verduurzamen. Waarbij de burger in het centrum wordt geplaatst. Deze nieuwe organisatie (stichting) dient vanzelfsprekend geaccepteerd en erkend te worden door de industrie, gebruikers van medische applicaties, standaardisatieorganisaties, overheid/koepels, verzekeraars en patiëntenorganisaties. Een onafhankelijke stichting (waarheidscommissie) die met de nodige mandaat de regie neemt, het Plan van Aanpak oplevert met specificaties voor een digitale omgeving en een implementatieplan samenstelt, waarbinnen de burger (patiënt) naar behoren bediend wordt.

Als u werkzaam bent in de zorg had ik graag enkele vragen aan u. Ik zou het erg waarderen als u deze beantwoord (kost u nog geen 5 minuten).