+31 (0)6 31 908 533 info@med4you.nl

Word bewust en verenigd u!

door | 19okt,2016 | Nieuws

Beste ICT software leverancier in de zorg,

De patient wil graag toegang tot zijn eigen relevante medische gegevens en u bezit een deel van de informatie waar de patient graag over zou willen beschikken!

En dat kan! Zo kunnen inmiddels 100 miljoen Amerikanen beschikken over hun medische gegevens. Ik heb een presentatie over het Sequoia project in de USA die hierover een goed beeld schetst. Hierin vindt u o.a. veel IHE profielen terug (op verzoek wil ik u deze presentatie graag mailen). Deze profielen worden ingezet om patiëntengegevens te delen (zowel binnen een medisch centrum als ook daarbuiten), authenticatie te faciliteren, verschillende rollen (bevoegdheden) te ondersteunen, het up to date houden van gegevens, gegevens beschikbaar te maken voor wetenschappelijk onderzoek en om alle transacties te kunnen loggen. En het allerbelangrijkste is dat de patient daarover de regie kan voeren. Hiervoor worden verschillende standaarden gebruikt (HL7, Dicom, Snomed, Loinc, Html, PDF, etc.).

Het misverstand dat IHE een standaard is en wil ik bij deze nuanceren. IHE is een oplossingsmodel (zie mijn eerdere blog). Het biedt meer vrijheid voor de patient omdat er door IHE profielen medische gegevens toegankelijk worden (en dat is bewezen!!!).

Nu er in Nederland is besloten dat de patient moet kunnen beschikken over zijn eigen relevante medische gegevens en daar zelf de regie over mag voeren, zullen er veranderingen in het ICT landschap nodig zijn. En laten we daarbij bedenken dat we hier in ons landje niet uniek zijn. Op een groeiend aantal plekken in de wereld wordt er gebruik gemaakt van zg. IHE-profielen en laten we nu niet gaan denken dat wij daar ons afzijdig van moeten houden.

Als patient zie ik het ongeloof van de medische professionals en patiënten groeien. En dat zal niet ophouden, sterker nog, er komt nog veel op ons af. Er is dus visie en regie nodig om deze stroom van data in het medische domein te beheren. Waarbij de toegang van de patient tot zijn medische gegevens het doel moet zijn. Immers de patient staat centraal en eist een oplossing!

Het probleem is echter dat IHE kampt met een slecht imago (stelletje techneuten met autistische trekjes) en met een structurele onbekendheid. In het ICT landschap lopen mensen die gespecialiseerd zijn op hun gebied en denken dat zij IHE niet nodig hebben (vaak kennis die gebaseerd zijn op halve waarheden… mijn vader leerde mij dat holle vaten het hardst klinken). Maar wel begrijpelijk en heel menselijk want men is geneigd om zelf boven op de rots te blijven zitten en te denken dat hun standaard de beste is en dat dus de uitkijk vanaf hun rots het mooiste is.

Wat onbekend is maakt vaak onbemind en daarom moet IHE zich meer op de voorgrond durven te begeven en moet overtuigd zijn dat zij een zegen zijn voor de patient!

Laten we ons nu even niet direct zand in de ogen laten gooien. Er is maar 1 wereldwijd initiatief (stroming) die een oplossing kan bieden voor de Global patient en dat is met IHE!

Zonder de illusie te hebben compleet te zijn noem ik onderstaand 10 feiten:

·         IHE als wereldwijde community, beschikt over ervaring en expertise die een veilige toegang tot relevante medische gegevens mogelijk kan maken.

·         IHE is geen standaard!!!! Maar een proces (een oplossingsmodel).

·         IHE als oplossingsmodel wordt inmiddels Wereldwijd geaccepteerd.

·         IHE profielen (oplossingsmodellen) worden wereldwijd steeds vaker gebruikt (een groeimarkt!!).

·         IHE is voor iedereen toegankelijk en implementatie handleidingen zijn al voor vele processen aanwezig en beschreven (logging, authenticatie, bevoegdheden, etc.).

·         IHE profielen zijn openbaar en kunnen ingebouwd worden binnen applicaties.

·         IHE is een geaccepteerd proces die zijn eigen kwaliteit test en onderhoud (voldoet aan Iso).

·         IHE beschikt over testtools die wereldwijd ingezet kunnen worden.

·         IHE wordt inmiddels door Europa onderschreven (27 profielen zijn opgenomen en kan beleid worden).

·         IHE wordt door de HIMSS, als meest invloedrijke organisatie op het gebeid van zorg ICT, onderschreven en geadviseerd.

IHE moet trotser op zichzelf zijn en overtuigen dat er geen ander bewezen oplossingsmodel binnen de zorg ICT bestaat die wereldwijd al miljoenen patiënten toegang biedt tot zijn medische gegevens. Ook hier in Nederland wordt er door verschillende partijen hier al invulling aan gegeven en zijn grote delen van de infrastructuur al aanwezig.

Ik zou het graag met u willen hebben over de mogelijkheden om dit hier in Nederland verder uit te bouwen door bestaande initiatieven verder te stimuleren en nieuwe initiatieven met elkaar te realiseren en u die nog niets doet met IHE te overtuigen!

Nogmaals wij zijn in Nederland niet uniek en als wij hier met elkaar blijven worstelen en hierdoor de voorgang stagneert, het risico lopen te worden overspoeld door (buitenlandse) firma’s die voor de patient wel de nodige toegang biedt….

Laten wij ons verenigen en snel samen aan deze klus voortzetten!