+31 (0)6 31 908 533 info@med4you.nl

“Samen Op Weg Naar
De Global Patient”

OOK SAMENWERKEN?

  +31 (0)6 31 908 533

Med4You.nl wil de samenwerking stimuleren tussen industrie, overheid, zorginstellingen, wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten en koepels, met als gezamenlijk doel de patiënt toegang te geven tot zijn eigen relevante medische gegevens.

Samenwerken t.b.v. de Global Patiënt
De zorg ICT staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Nu de politiek heeft besloten dat de patiënt toegang moet gaan krijgen tot zijn relevante medische gegevens, in zijn eigen persoonlijke gezondheidsomgeving. Om dit te bereiken zal er afstemming op verschillende fronten nodig zijn, zoals:

  • afspraken tussen leveranciers en overheden (creëren van onderling vertrouwen);
  • technische infrastructuur (o.a. logging en autorisatie en authenticatie);
  • een gezamenlijk register van deelnemende partijen (medische centra en individuele zorgprofessionals).

Voor het realiseren van meer rendement komt Med4You.nl u graag versterken.

Positionering

Doordat de rol van patiënt de komende jaren steeds belangrijker wordt zal de Zorg-ICT zich hieraan dienen aan te passen. Hierdoor ontstaan kansen voor zowel de overheid als ook voor de Industrie. Om deze kansen te benutten dienen er duidelijke afspraken te worden gemaakt- en vastgelegd, zodat de patiënten-informatie goed te beheren en schaalbaar wordt en dat de gekozen ICT-architectuur en de implementatie, een voorbeeld zal zijn voor ons omringende landen.

Med4You.nl wil zich graag inzetten voor programma’s die bijdragen aan de toegang van relevante medische gegeven voor de “Global Patient”. Dit kunnen landelijke programma’s zijn zoals registratie aan de bron, vipp of MedMij maar natuurlijk ook programma’s die in de regio’s uitwisseling van medische gegevens als doel hebben of programma’s die vanuit koepels worden geïnitieerd.

Ketenregie

Als u ambities heeft om binnen uw medisch centrum of in uw regio de uitwisseling van relevante “medische” gegevens te laten stromen komt Med4You.nl graag aan boord.

Voor het kunnen uitwisselen van medische gegevens worden er over de hele wereld netwerken ingericht waarmee medische gegevens kunnen worden gedeeld. Deze netwerken dienen te worden ingericht volgens internationale technische standaarden met de focus op veiligheid en schaalbaarheid.

Med4You.nl zal u helpen deze netwerken in te richten volgens de internationale standaarden zodat we samen op weg zijn naar een Global Patiënt.

Persoonlijk contact

Naast het realiseren van meer rendement en het afstemmen van regionale netwerken volgens de internationale standaarden, deelt Med4You.nl graag zijn visie met u. DMU’s van bedrijven, overheden en koepels, die een rol spelen bij het realiseren van toegang tot- en regie over medische gegevens zijn van harte uitgenodigd om contact op te nemen.

Ook wil Med4You.nl graag als onafhankelijke partij met leveranciers van ICT oplossingen binnen het medische domein willen meedenken over nieuwe product ideeën en marktontwikkelingen.

NIEUWSTE BLOGBERICHTEN MED4YOU

Informatieberaad kiest ook voor IHE profielen

Informatieberaad kiest ook voor IHE profielen

In het kader van de uitwisseling van medische gegevens tussen ziekenhuizen, heeft nu ook het Informatieberaad ervoor gekozen om IHE profielen (XDS en XDS-I) als standaard te kiezen en dat is goed nieuws! De XDS en XDS-I profielen zijn internationaal gevalideerde en...

Lees meer
Burger moet de regie nemen!

Burger moet de regie nemen!

Afgelopen jaar heb ik me vanuit de visie van de patiënt/cliënt (burger) gefocust op de vraag hoe krijg ik toegang en regie op mijn eigen medische gegevens. Op basis van mijn kennis (opgedaan binnen de industrie, koepels, overheden en standaardisatie-organisaties) ben...

Lees meer
Health Information eXchange

Health Information eXchange

De politiek verkondigt: ‘De burger moet de komende jaren toegang krijgen tot zijn medische gegevens in de digitale PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving). Dán heeft hij de regie in eigen hand.’   Voor goede en efficiënte zorg, is het belangrijk dat informatie...

Lees meer

Bel gerust even met
+31(0)6 31 908 533

Of laat hieronder een bericht achter
Ik streef ernaar binnen 24 uur te reageren.

>

Hans Hagoort

Hans Hagoort is specialist in de zorg-ict en is gefust op zorg en ehealth standaarden

"De ambitie van Med4You.nl is om de mens/patiënt de regie over zijn eigen zorginformatie te geven en de vrijheid om daarin zelf te bepalen wie daar toegang tot krijgt".

Connect op LinkedIN

   +31 (0)6 31 908 533

Rubenslaan 202
3582 JJ Utrecht
Nederland

KvK nr: 66787297
Med4You.nl
BTW. nr. 8566.97.503